13. Festival flavtistov Slovenije | Prijavnice
Translate into English
Pravne osebe (javni zavodi, društva,...) - namenjeno prijavljanju skupin, kjer je plačnik pravna oseba!

Glasbena institucija in celotni naslov
Naslov (ulica, pošta, poštna št.)
Država
Davčni zavezanec
Davčna številka (brez SI!)
Ime odgovorne osebe, ki prijavlja
Kontaktni telefon
Elektronski naslov
IBAN
SWIFT

Plačilo se izvede na: Glasbena šola Zagorje - podračun pri UJP Trbovlje; IBAN: SI56013426030714079, SWIFT: BSLJSI2X, Banka Slovenije, namen nakazila je Flavtisti 2020.

© 2008-2020 by Tomaž Zupan, Planika.NET