13. Festival flavtistov Slovenije | Prijavnice
Translate into English
Pravne osebe (javni zavodi, društva,...) - namenjeno prijavljanju skupin in posameznikov, kjer je plačnik pravna oseba!

Glasbena institucija in celotni naslov
Naslov (ulica, pošta, poštna št.)
Država
Davčni zavezanec
Davčna številka (brez SI!)
Ime odgovorne osebe, ki prijavlja
Kontaktni telefon
Elektronski naslov
IBAN
SWIFT

Plačilo se izvede na: Glasbena šola Zagorje ob Savi - podračun pri UJP Ljubljana; IBAN: SI56 0110 0600 8367 825, SWIFT: BSLJSI2X, Banka Slovenije, namen nakazila je Flavtisti 2022.

© 2008-2022 by Tomaž Zupan, Planika.NET